Heemtuin Wijk bij Duurstede

Heemtuin Wijk bij Duurstede
Heemtuin Wijk bij Duurstede

De heemtuin is een gezamelijk project van de gemeente en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede.
Wijk bij Duurstede, een levendig stadje met rijke historie en moderne impulsen, ligt in een gebied waar waterwegen elkaar kruisen en plantendistricten elkaar ontmoeten. Zeer oude en vrij jonge landschapselementen harmoniëren met de unieke binnenstad. Mocht u uw bezoek willen uitbreiden, dan is een bezoek aan de heemtuin beslist aan te raden. Hier vindt u de gevariëerde omgeving weerspiegeld in allerlei vormen, zoals: nat en droog, hoog en laag, lommerrijk en zonnig, oud en nieuw. De Rijn, die zo bepalend is geweest in de historie van Dorestad en Wijk bij Duurstede, heeft ook de basis gelegd voor verschillende landschappen. Zandige rivierduinen en zware kleilagen vormen de voedingsbodem voor vele uiteenlopende planten. Natuurlijk heeft de mens in het verleden er op zijn manier een stempel op gedrukt. Dijkaanleg, kleiwinning, vee- en fruitteelt hebben in kleinschaligheid een verrijkende invloed gehad. Dit gegeven vormde het uitganspunt bij de aanleg van de heemtuin.

Locaties

Heemtuin Wijk bij Duurstede
Hoge Hoffweg
3961 BK Wijk bij Duurstede