Pandhof Sinte Marie

Pandhof Sinte Marie
Pandhof Sinte Marie

Tussen de gebouwen van het conservatorium ligt de pandhof van de voormalige Mariakerk.

De Mariakerk, ook wel Maria Maior, was een van de vijf kapittelkerken in de Nederlandse stad Utrecht (de andere waren de Dom, de Salvatorkerk, de Pieterskerk en de Janskerk). Zij dateerde uit de elfde eeuw en gold als een van de fraaiste gebouwen in romaanse stijl in Nederland. De kerk werd in stappen afgebroken in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Tegenwoordig resteert alleen nog de kloostergang aan de Mariaplaats, achter het Gebouw voor K&W (Utrechts Conservatorium) genaamd De Pandhof Sinte Marie. Dit is een overblijfsel van de Mariakerk, die het centrum vormde van de Mariaplaats. De hof of open ruimte wordt samen met de omliggende panden van de 11e eeuwse kloostergang aangeduid met de naam Pandhof Sinte Marie. In het complex ligt een fraaie bloemen-, kruiden- en vlindertuin.

Locaties

Pandhof Sinte Marie
Mariaplaats
3511 Utrecht