Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de webpagina: alle pagina’s, onderdeel uitmakende van UtrechtYourWay, waarop onderstaande disclaimer van kracht is;
- Provincie Utrecht: de bevoegde uitgever van UtrechtYourWay;
- de bezoeker: een ieder die de webpagina’s/ nieuwsbrief van UtrechtYourWay gebruikt;
- de informatie: alle gegevens zoals teksten, afbeeldingen, url’s, download etc. te vinden op de webpagina’s/nieuwsbrief van UtrechtYourWay;
Onderstaande disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay.
Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer

1. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de webpagina’s/ nieuwsbrieven van UtrechtYourWay en informatie bij Provincie Utrecht.

2. Hoewel provincie Utrecht ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft provincie Utrecht geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de websites/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay.

3. Provincie Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de websites/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay of de informatie
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de websites/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de websites/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay
(c) inbreuk door (het gebruik van) de websites/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay of de informatie op rechten van derden.

4. Provincie Utrecht is niet verantwoordelijk voor de informatie op webpagina’s van derden.

5. Provinie Utrecht heeft het recht de webpagina’s/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay op elk gewenst moment aan te passen of te verwijderen.

6. De bezoeker is ten aanzien van de webpagina’s/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay en de informatie slechts bevoegd de webpagina’s/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay te bekijken en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden. Op alle reproducties dient de copyrightvermelding (© UtrechtYourWay) duidelijk zichtbaar te zijn.

7. De eventuele persoonlijke informatie die tijdens het bezoek van de webpagina’s/nieuwsbrieven van UtrechtYourWay wordt verstrekt, wordt verzameld en verwerkt door UtrechtYourWay. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.